По-ниска цена

Намерили ли сте по-ниска цена на еквивалентен продукт или съставки в интернет? Ако е така моля използвайте нашия метод за намиране по-ниска цена. Моля въведете URL адреса на страницата и не въвеждайте"http://". Образец : "www.anotherwebsite.co.uk".

Въведете уебсайта за проверка

Името на уебсайта трябва да започва с www. , не с http/

Условията за нашия метод на предлагане на по-ниска цена могат да бъдат намерени на правила и условия на уебсайта.

Изискване за предлагане на по-ниска цена

Ако искате да използването нашия метод за "биене на цена" ,която не е в листа, моля попълнете полетата долу!

Моля влезнете, за да пуснете формата.

 

Back to top