40% НАМАЛЕНИЕ НА ПОЧТИ ВСИЧКО | КОД: IMPACTBG
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 75ЛВ

Personal Trainer Scheme | Explained...

1. Одобрение

Моля, дайте ни следната информация, като ни потърсите на социалните ни канали във Facebook или Instagram:

Име

Квалификация/ опит

Връзки / уебсайт за социални медии (ако е приложимо)

Всяка друга подходяща информация

2. Общи условия

„8-12% комисионна“ и „плащане с ваучер за 500 паунда“ се подчиняват на условията на партньорската схема „AWIN“. При спазване на условията на партньорската схема, клубът ще получи „комисионна“ директно от AWIN. Ние не сме задължени да плащаме никакви „комисионни“ и „500 бонус ваучер плащане“ по гореспоменатата схема.

Схемата (заедно с всички продукти, които са закупени или доставени по или във връзка със схемата) са обект на условията на нашия уебсайт.

Ние си запазваме правото да променяме условията и реда без предупреждение от време на време.

При спазване на клауза 5 и клауза 6, ние не носим отговорност пред клуба по договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин за някоя от следните загуби или щети, произтичащи от или във връзка със схемата (включително, но не само консумация и / или употреба на продуктите на Myprotein):

i) загуба на печалба;

(ii) загуба на бизнес;

(iii) загуба на приходи;

iv) загуба на репутация или увреждане на репутацията; или

v) всяка непряка, специална или последваща загуба или вреда, каквато и да е причинена


При спазване на клауза 4 и клауза 6, нашата максимална съвкупна отговорност в договор, деликт или по друг начин (включително всяка отговорност за всяко небрежно действие или пропуск), независимо от това, произтичащи от или във връзка с изпълнението на нашите задължения по тази схема, се ограничава до £ 10,000.

Нищо в тези общи условия не ограничава нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност, измама или невярно невярно представяне и / или друга отговорност, която не може да бъде изключена по закон.