40% НАМАЛЕНИЕ НА ПОЧТИ ВСИЧКО | КОД: IMPACTBG
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 75ЛВ

Интерпретация

В тези условия:

Референция в условията.

База на продажбата

Освен ако купувачът не поръча от уебсайта, в този случай клаузите 2.Б и В споменати долу ще са валидни, той трябва да се съобрази с условията на Myprotein.

Ако купувачът направи поръчка от сайта на Myprotein, той ще получи емейл, потвърждаващ поръчката направена от него. Моля забележете, това не означава, че поръчката му е приета. Всички поръчки се проверяват от системите на Myprotein. След това купувачът ще получи емейл, който ще потвърди поръчката и датата на изпращане от склада.

Контрактът е свързан само с тези продукти, които са потвърдени за изпращане от склада. Myprotein не е задължен да снабдява купувача с продукти, които не са упоменати в мейла, потвърждаващ изпращането на продуктите.

Неспазването на някое условие не е ангажиращо, освен ако не е ясно упоменато в писмения документ.

Агентите и служителите на Myprotein не са ауторизирани да представят продуктите на компанията, освен ако не са упълномощени от Myprotein в писмен вид. Чрез влизането в този контракт, купувачът приема, че всички презентации на различни продукти, които не са упълномощени от Myprotein са неверни и не трябва да бъдат вземани под внимание, когато се приемат или използват продуктите.

Всяка типографска или друга грешка направена в официален документ като ценова листа , фактура, информация в уебсайта, ще бъде поправена от Myprotein без компанията да инкасира задължения.

Поръчки

Поръчка от сайта се счита за приета само когато клиентът получи писмено потвърждение от ауторизиран представител на Myprotein.

Kупувачът е задължен да се запознае с условията за поръчка от Myprotein.

Количеството, качеството и описанието на продуктите трябва да бъдат налични в уебсайта ни.

Myprotein резервира правото си да прави промени в спецификациите на продуктите си, които ще следват Европейските правила.

Поръчка, която е направена не може да бъде канселирана ако вече е приета от Myprotein, освен ако Myprotein не изпрати официално съобщение в писмен вид, че това е възможно. Или ако клиентът компенсира компанията за всички разходи, асоциирани с тази поръчка- разходи за труд, материали, транспорт.

Цена на продуктите

Цената на всеки един продукт трябва да бъде цитираната стойност от Myprotein в сайта ни. Всички цени са валидни за 30 дни, след това те могат да бъдат променени от Myprotein без да се дава информация на потребителя.

Myprotein резервира правото си да променя цените на продуктите си заради допълнителни, неочаквани разходи по време на доставката като уведомява купувача с документ за това решение. Всяка промяна в датата на доставка, количеството или спецификациите на продуктите , изисквана от купувача трябва да бъде съгласувана с Myprotein.

Цените на всички продукти на Myprotein не включват разходите за транспорт, асоциирани с доставянето на продуктите. Купувачът е длъжен да плати разходите за транспорт , пакетиране и застраховка( ако такива са нужни).

Цените не включват данък добавена стойност(ДДС), който трябва да платен от купувача.

Условия за плащане

Преди физическата доставка на продуктите да бъде извършена, Myprotein ще фактурира клиента с цените на продуктите на проформна база. Myprotein не е задължен да доставя продукти, поръчани от клиент ако той не е платил цялата сума за тях.

Клиентът трябва да заплати пълната цена на поръчката преди тя да е готова за транспортиране. Касова бележка ще бъде издавана само когато клиентът пожелае такава.

Ако клиентът не може да заплати сумата на договорената дата, Myprotein има правото да:

Ако вашето плащане не е преминало успешно по някаква причина, ние все пак ще се опитаме да го направим отново. Ние ще ви съобщим поне 48 часа преди това, като ви изпратим съобщение на имейла, с който сте се регистрирали. Ако не искате да пробваме да приемем плащането отново, вие трябва да откажете поръчката си в рамките на 48 часа от получаването на този имейл.

Delivery

В случай, че клиентът трябва да вземе стоката си от склада на Myprotein, той трябва да го направи, когато Myprotein го уведоми официално, че те са готови за събиране.

Датите за доставки, които са упоменати от Myprotein не са окончателни и могат да бъдат променяни без Myprotein да носи отговорност за това. Те могат да бъдат доставяни преди датата за доставка, като потребителят ще бъде уведомен за това.

В случай че продуктите са доставяни на части, всяка доставка ще съдържа отделен договор. Ако някой от продуктите не е доставен в отделните доставки, това не означава, че клиентът може да развали целия договор. Продуктът ще бъде включен в следващите доставки.

Ако Myprotein е причината някой от продуктите да не е доставен, клиентът ще бъде компенсиран с продукти на същата стойност.

Ако клиентът не може да приеме доставката на продуктите или не предостави адекватни инструкции за доставка, то тогава Myprotein може:

Риск и собственост

Рискът от нарушаването на целостта на продуктите или загубата им се прехвърля на клиента:

Когато продуктите трябва да се вземат от клиента от склада на Myprotein и да се прехвърли риска и собствеността им, Myprotein ще уведоми клиента.

Поръчки, които не са заплатени предварително в пълен размер няма да се прехвърлят на клиента.

Когато се заплатят, купувачът е задължен да съхранява продуктите по подобаващ начин, за да не наруши целостта им и качеството им.

Гаранции и задължения

Myprotein гарантира, че всички продукти поръчани от нас ще отговарят на всички описания и качество рекламирано в сайта.

Гаранцията подлежи на няколко условия:

Всички условия следват Unfair Contract Terms Act 1977.

Рекламация от клиента, базирана на дефект в продукта трябва да бъде съобщена на Myprotein в седем дневен срок или на момента, в който доставката е приета .Ако доставката не е отказана и клиентът не уведоми Myprotein както подобава, то тогава Myprotein не е длъжен да го компенсира.

Ако рекламацията е валидна, клиентът може да замени продуктите( или част от тях, които са дефектни) безплатно или да получи парите си обратно от Myprotein.

Нито едно от тези условия не включва случаи, в които потребител клиентът е пострадал сериозно или загинал от неправомерна употреба на някои от нашите продукти.

Точка 8. Не е отговорен към потребителя. Myprotein не е отговорен към клиентите си за последвали щети на продуктите или загуба на ползи, когато те вече са прехвърлени към клиента и собствеността им е сменена.

Клауза 8.Г. въпреки че Myprotein тества някои от продуктите си и използва като стандарт WADA ( това е международен сертификат, който се издава при тестове за забранени субстанции). Ние не тестваме всеки индивидуален продукт в нашата фабрика. Затова Myprotein не е отговорен пред купувачите за причинени щети, разходи и трудности от позитивни тестове за забранени субстанции..

Myprotein няма да е отговорен пред купувача и това няма да е в разрез с условията на договора ако се възпрепятсва поръчка или се наруши продукт заради причини, които не са под нашия контрол:

Неплатежоспособност на клиента

Клауза номер 9 е валидна ако:

Ако тази клауза е валидна и няма други начини, по които да се удовлетворят исканията на Myprotein, Myprotein може да канселира контракта и да откаже всички следващи доставки към конкретния клиент.

Правила на износ

Освен ако контекстът не гласи ясно, всеки термин или експресия във франкировката има същото значение като това в тези условия. Но ако има някакъв конфликт между двете, нашите правила са валидни.

Когато продуктите са изнесени от Обединеното Кралство, провизията на клауза 10 ще е валидна.

Купувачът е отговорен за спазване на законодателството на държавата, в която са внесени продуктите, както и за заплащането на таксите свързани с тях.

Освен ако друга клауза не е в сила, цената на продуктите не включва транспортните разходи асоциирани с физическото преместване на продуктите..

Купувачът е отговорен за уреждането на тестването и инспекцията на продуктите в нашия склад преди да се извърши транспортирането им. Myprotein няма да има отговорност към рекламации спрямо нарушаване на целостта на продуктите по време на транспортирането им.

Освен ако друга договорка не е в сила, единственият начин за плащане одобрен от Myprotein е чрез неотменимо кредитно писмо, във форма одобрена от нас и приета от английска банка 14 дни след като договорът е завършен.

General

Ако е нужно известие свързано с тези условия, то трябва да е в писмен вид и да се изпрати до регистрирания офис на компанията, която трябва да го получи.

Ако има снемане от договора по вина на купувача то няма да се счита за автоматично за следващи поръчки .

Ако някоя провизия на контракта е внесена в съда или друга компетентна институция и се окаже невалидна, валидността на другите условия, съдържащи се в договора не се променя.

Договорът се изпълнява по законите на Обединеното Кралство и купувачът потвърждава, че се съгласява с тях при започване на търговски взаимоотношения с Myprotein.